Chcemy promować świadomość ekologiczną, poprzez oferowanie naturalnych i biodegradowalnych produktów. Najważniejszymi wartościami są dla nas innowacje, które udoskonalają produkty nie tylko pod względem technicznym, ale także ekologicznym oraz ochrona środowiska. Myślenie ekologiczne przyświeca nam na każdym etapie naszej działaności. 

Przede wszystkim kierujemy się międzynarodowymi standardami wypracowanymi przez Narody Zjednoczone. Do naszych mechanizmów produkcyjnych wprowadziliśmy politykę 3R:

 
REDUCE - REDUKCJA
  • nawet 20% redukcja zużycia surowców w porównaniu do tradycyjnej produkcji i technologii.  Np. Nasza technologia pozwala nam na produkcję włókniny o gramaturze 43gsm, która ma takie same parametry jak włóknina o gramaturze 47gsm w produktach konkurencji.
  • nawet 90% redukcjizużycia energii, dzięki systemowi wewnętrznego, skojarzonego wytwarzania prądu i ciepła. Ciepło zyżywane jest do suszenia włóknin na linii produkcyjnej.
  • nawet 25% redukcji w zużyciu CO2 dzięki zastosowaniu kogeneratora

REUSE - PONOWNE UŻYCIE
  • 97% redukcja ilości zużywanej wody, dzięki zasdtosowaniu zamkniętego obiegu wody w procesie produkcyjnym. 3% strata spowodowana jest naturalnym procesem parowania.
  • Wszystkie wykroje z surowców naturalnych są zawracane w procesie produkcyjnym i wykorzystywane ponownie. Np. zawracamy 100% wykrojów z płatków bawełnianych.

RECYCLE - RECYKLING
  • Stosujemy technologie umożliwiające nam używanie materiałów pochodzących w 100% z recyklingu. Np. PET pochodzący z butelek plastikowych.
  • Wszystkie odpady z linii produkcyjnej są wewnętrznie przetwarzane.
BIODEGRADOWALNOŚĆ I KOMPOSTOWALNOŚĆMAJĄ ZNACZENIE
Jesteśmy w stanie produkować 100% biodegradowalne i kompostowalne włókniny do różnorodnych zastosowań.
Dokładna analiza rynku pozwala nam wierzyć w ogromny potencjał produktów naturalnych, dlatego intensywnie je promujemy.
NATURALNE SUROWCE
Wykorzystujemy naturalne i biodegradowalne włókniny. Opieramy się na ekologicznych surowcach i sprawdzonych dostawcach. Monitorujemy wszystkie spekty etyczne i środowiskowe naszego łańcucha dostaw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ OFERCIE EKOLOGICZNEJ
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas >