Chcemy promować świadomość ekologiczną, poprzez oferowanie naturalnych i biodegradowalnych produktów. Najważniejszymi wartościami są dla nas innowacje, które udoskonalają produkty nie tylko pod względem technicznym, ale także ekologicznym oraz ochrona środowiska. Myślenie ekologiczne przyświeca nam na każdym etapie naszej działaności. 

Przede wszystkim kierujemy się międzynarodowymi standardami wypracowanymi przez Narody Zjednoczone. Do naszych mechanizmów produkcyjnych wprowadziliśmy politykę 3R:
 
REDUKCJA
 • nawet 20% redukcja zużycia surowców, w porównaniu do tradycyjnych technologii
  np. Nasza technologia produkcji pozwala nam na wytwarzanie włókniny o gramaturze 43 gsm, która ma takie same parametry jak włóknina o gramaturze 47gsm dostępna na rynku.
 • nawet 90% redukcja zużycia energii, dzięki własnemu kogeneratorowi, wytwarzającymi energię i ciepło użytkowe
  ciepło wykorzystywane jest m.in. w procesie suszenia wlóknin
 • nawet 25% redukcja zużywanego CO2 dzięki zastosowaniu kogeneratora

PONOWNE UŻYCIE
 • 97% redukcja zużycia wody w procesie produkcyjym
  Zamknięty obieg wody sprawia, że mamy jedynie 3% starty wody, spowodowane naturalnym procesem parowania
 • wszystkie wykroje pochodzące z procesu produkcji płatków kosmetycznych są zawracane do procesu produkcyjnego
  np. zawracamy 100% wykrojów bawełnianych

RECYKLING
 • stosujemy technologie umożliwiające nam wykorzystanie surowców pochodzących w 100% z recyklingu np. PET z butelek plastikowych
 • cały odpad z produkcji włóknin wykorzystywany jest ponownie w procesie produkcyjnym


BIODEGRADOWALNOŚĆ I KOMPOSTOWALNOŚĆ MAJĄ ZNACZENIE
Jesteśmy w stanie produkować 100% biodegradowalne i kompostowalne włókniny. Dzięki uważnym obserwacjom rynku jesteśmy przekonani, że tego rodzaju produkty mają duży potencjał, dlatego intensywnie je promujemy.

NATURALNE SUROWCE
Stosujemy naturalne i biodegradowalne włókniny. Skupiamy sie na wykorzystaniu surowców ze zrównoważonych źródeł i współpracy z zaufanymi, certyfikowanymi dostawcami. Monitorujemy etyczne i środowiskowe aspekty pracy naszych dostawców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ OFERCIE EKOLOGICZNEJ
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas >