EcoWipes produkuje wysokiej jakości artykuły, wykorzystując najnowocześniejsze technologie. w naszych działaniach kierujemy sie zasadami zrównoważonego rozwoju oraz międzynarodowymi wytycznymi wypracowanymi w trosce o środowisko naturalne. Dzięki integracji produkcji i możliwości wytwarzania naszych własnych włóknin, możemy zaoferować pełną identyfikowalność i kontrolę jakości  na każdym etapie produkcji.

Wprzypadku produktów kosmetycznych i higienicznych niezwykla ważna jest czystość mikrobiologiczna. Jakość produktów kosmetycznych związana jest nie tylko ze składnikami aktywnymi i ich działaniem, ale także brakiem ciał obcych lub innego rodzaju zanieczyszczeń, które mogą pojawić się w całym łańcuchu dostaw i procesie produkcyjnym (dostawa surowców, produkcja, pakowanie, wysyłka). Aby mieć pewność, że nasze produkty są czyste pod względem mikrobiologicznym, posiadamy dwa laboratoria (fizykochemiczne i mikrobiologiczne), w których przywykorzystaniu nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego przeprowadzamy regularne badania surowców i wyrobów gotowych.

CO ROKU PRZECHODZIMY PRZEZ PROCES CERTYFIKACJI I CO ROKU OTRZYMUJEMY NAJWYŻSZE NOTY.

Kontrolujemy nasze produkty na każdym etapie.
Posiadamy certyfikaty: ISO 14001, ISO 27001, IFS HPC, OHSAS 18001 i BRC CP.
 • ISO 14001 jest normą, w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego (nazywanego również systemem zarządzania środowiskiem). Jak twierdzi sama organizacja ISO, „normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych” oraz, że norma ISO 14001 „przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych”.

  ISO 14001

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 stanowi zbiór wymagań umożliwiający ustanawianie, wdrożenie, monitorowanie, przegląd, utrzymanie i doskonalenie polityki bezpieczeństwa firmy. Norma ISO 27001 pomaga ustalić zagrożenia towarzyszące technologiom informatycznym, natomiast wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa pomaga w optymalizacji funkcjonowania tych systemów - począwszy od ich wdrożenia po utrzymanie. .

  ISO 27001

 • IFS Household and Personal Care Standard (zwany dalej IFS HPC) został opracowany z myślą o producentach, którzy zajmują się wytwarzaniem produktów typu „non-food” skierowanych bezpośrednio do konsumenta finalnego. Posiadanie certyfikowanego systemu wg IFS jest wymogiem dostarczania wyrobów m.in. do niemieckich i francuskich międzynarodowych sieci handlowych. System IFS HPC obejmuje elementy systemu zarządzania jakością poszerzone o elementy związane z wymaganiami dla infrastruktury zakładu, higieny zakładu, personelu.

  IFS HPC

 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BS OHSAS 18001:2007 obejmuje pełen zakres wymagań zgodnych z PN-N-18001. System pozwala na identyfikację i analizę potencjalnych zagrożeń oraz ocenę związanego z nimi ryzyka zawodowego, które następnie wykorzystuje się jako podstawę do projektowania i planowania działań oraz programów poprawy bezpieczeństwa pracowników. Określenie odpowiedzialności w zakresie BHP oraz odpowiednie szkolenia pracowników pozwalają odpowiednio reagować na każdą sytuację awaryjną.

  OHSAS 18001

 • Standard BRC CP jest jednym z najpopularniejszych i najszerzej stosowanych standardów dla dostawców współpracujących z sieciami handlowymi zarówno przy produkcji wyrobów nieżywnościowych sprzedawanych pod własną marką producenta, jak i pod marką sieci. Standard BRC CP upraszcza standaryzację jakości i bezpieczeństwa, zmniejsza ryzyko wystąpienia niezgodności produkowanego wyrobu, zapewnia zgodność produkcji z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i pomaga chronić bezpieczeństwo konsumenta.

  BRC CP


Aby zapewnić naszych klientów, że produkty EcoWipes są przyjazne dla środowiska, fabryka oraz niektóre z naszych produktów posiadają certyfikaty ekologiczne: Ecocert, GOTS, FSC, PEFC.
 • ECOCERT to jedna z najbardziej znanych firm zajmujących się certyfikowaniem ekologicznych kosmetyków. Najważniejszym krokiem w procesie certyfikacji jest ocena surowców użytych do produkcji kosmetyków. Cosmos i Ecocert promują naturalne składniki z upraw ekologicznych, przyjazne dla środowiska technologie produkcji, bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dostawców.

  Ecocert - COSMOS

 • GOTS to certyfikat dla produktu obejmujący cały łańcuch produkcji począwszy od surowców, poprzez tekstylia naturalne (bawełna, jedwab, len, konopie) na odzieży skończywszy. Utworzony został przez International Working Group on Global Organic Textile Standard (IWG), grupę roboczą skupiającą organizacje z Europy, USA i Japonii zajmujące się certyfikowaniem i oznaczaniem produktów przyjaznych środowisku.

  GOTS

 • FSC FSC to globalna organizacja non-profit, promująca zrównoważoną gospodarkę leśną. Certyfikat FSC® jest jednym z pierwszych programów certyfikacji gospodarki leśnej oraz certyfikatem umożliwiającym śledzenie pochodzenia drewna. Daje również możliwość wykazania zaangażowania w zrównoważony rozwój.

  FSC

 • PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa. Międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit poświęcona promocji zrównoważonej gospodarki leśnej. PEFC to również system wybierany przez właścicieli lasów o małej powierzchni, w tym stanowiących własność rodzin i wspólnot gruntowych. Aby produkt mógł otrzymać certyfikat, wszystkie podmioty wchodzące w skład łańcucha dostaw muszą posiadać certyfikat CoC PEFC. Tylko wtedy firmy mogą używać logo PEFC na produktach i materiałach marketingowych, wykazując, że pozyskują i przetwarzają surowce w odpowiedzialny sposób.

  PEFC

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas >