Czerwiec 23, 2017

Dotacje z Funduszy Unijnych


Nasza firma otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów :
1)      "Rozpoczęcie produkcji włókniny biodegradowalnej dla zastosowań higieniczno-kosmetycznych, stanowiącej rezultat prac badawczo-rozwojowych" w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
2)      „Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów użytkowych nowych wyrobów kosmetycznych” w ramach Działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.
3)      „Inwestycja w prekursorską technologię produkcji artykułów kosmetyczno-pielęgnacyjnych” w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Przyznane dofinansowanie traktujemy nie tylko jako dowód uznania dla naszej strategii innowacji, ale także jako zobowiązanie. W ramach pozyskanych środków firma EcoWipes zamierza w dalszym ciągu rozwijać unikalne produkty, które jeszcze lepiej będą odpowiadać na oczekiwania Klientów.  

 
Linki:
Unia Europejska:                                                   www.europa.eu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:        www.parp.gov.pl
Program operacyjny inteligentny rozwój:             www.poir.gov.pl
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:  www.poig.gov.pl
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw:      www.fund.org.pl
Mapa dotacji UE :                                                 www.mapadotacji.gov.pl

 

Powrót

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas >